Close

October 14, 2016

༄༅།།བལ་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ལེགས་བཤད་གླིང་དུ་བལ་ཡུལ་འཇང་དགུན་ཆོས་ཆོས་ཐོག་ཐེངས་བདུན་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།

14713744_1282630608434145_1726745241735802481_n14572145_1282632631767276_8085037274657322149_n14690870_1282631528434053_4352568703266990280_n14670754_1282630341767505_3156077390610718839_n14708216_1282631358434070_149488348362719022_n14572216_1282632201767319_2252049306631152534_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *